Back to main menu

Bogen giver en indføring i den industrielle arkitekturs udvikling op til i dag og skildrer tendenser indenfor den nyere industriarkitektur.

Aftryk fra industrien i kunsten kommer Leif Høgfeldt Hansen i Stålblik - kunstproduktion i den industrielle tidsalder, med eksempler på. Han viser hvorledes industrien både som ideologi men også i sit konkrete fysiske udtryk har præget navnlig filmkunsten men også andre kunstformer.

Caspar Jørgensen gennemgår i Skiftende opfattelser af fabrikker som arkitektur 1770 – 1970 opfattelsen af stilbegrebet i den industrielle arkitektur fra den tidlige industrialisme til den klassiske periode i slutningen af 1800-tallet, videre til de store omskiftelser omkring første og anden verdenskrig op til1970erne hvor billedet præges af afviklingen af den egentlige produktionsindustri.

Boris Brormann Jensen analyserer i Industriarkitektur efter industrialismen med udgangspunkt i Venturis bog ”Learning from Las Vegas”, den nye arkitektur langs motorvejene og prøver at nærme sig nye urbane typologier.

Ola Wedebrunn søger i  Industriens Typologi at udvide Sestofts typologibegreb til også at omfatte mere taktile og sansemæssige aspekter. Dette gøres i fem kapitler: Sanselig erfaring, Tegn og identitet, Monument og skala, Proces og sammenhæng og Forvandling af industriens bygninger. Kapitlernes temaer eksemplificeres ved en gennemgang af en lang række eksempler på dansk industriarkitektur fra efter 2. verdenskrig og til i dag.

I Konvertering af industribygninger uddyber Thomas Birket-Smith de muligheder og udfordringer for bymæssig udvikling der knytter sig til genanvendelse af industrielle anlæg lige fra branding og identitetsskabelse til bæredygtighedsaspekterne.

Arkitekt og fotograf Helene Høyer Mikkelsen viser fotografiportrætter af 6 virksomheder (Toms Fabrikker, Egetæpper, Mekoprint, Fertin, Fiberline & Nordkraft). En skildring af industriens arkitektur som et resultat af de processer som er forudsætningen for arkitekturen.