Back to Home page

Byens Rum 2 – Det kendte i det fremmede er delt op i tre overordnede dele - Tanker, Cases og Strategiske redskaber.

 

I Tanker genlæses blandt andet værker af Jane Jacobs, Kevin Lynch, Gilles Deleuze & Felix Guatarri, Pierre Bourdieu, Richard Sennett, Umberto Eco og Zygmunt Bauman. Deres tanker samles i en tværfaglig, byteoretisk tankefusion.

 

Cases består blandt andet af analyser af Amsterdam Bijlmer ArenA, Jardin de la Torre de les Aigües i Barcelona samt Smithfield i Dublin, der sammen med bogens andre casestudier læses gennem et metodefilter med fire niveauer: by, rum, livsform­ning og krop. Hermed sikres, at udviklingsstrategierne for byens rum er helhedsorienterede og både fokuserer på de fysiske rammer såvel som brugerne.

 

Gennem casestudierne udvikles 5 strategiske redskaber, Akupunktur, Parallelitet, Mnemoteknik, Område samt Performativitet, som konkrete værktøjer til fremtidssikring af byens rum.

(se www.juulfrost.dk)